Novinky a aktuality

19.10.2017

Prevence nežádoucích jevů na škole

Cílem naší školy v této oblasti je komunikovat s dětmi o problematických jevech dříve, než problémy vůbec nastanou, a vytvořit tak stabilní síť preventivní činnosti.…..

09.10.2017

Školská softbalová liga - 1. turnaj

Další zápasy v novém ročníku školské softbalové ligy začaly 5.10.2017 v Kunovicích. Hrálo se venku za chladného počasí. Ve skupině jsme narazili na Ostrožskou Novou…..

Vyhledávání na webu

Pokud nemůžete něco najít, zkuste vyplnit hledaný výraz do následujícího políčka.

Historie

  Stavba školní budovy byla zahájena po válce, v roce 1947 a hrubá stavba byla také velmi rychle dokončena. Ve své době se jednalo o velkou a velmi atraktivní budovu, s 16 třídami, laboratorní pracovnou pro fyziku a chemii, chodbami, kabinety, tělocvičnou, kuchyní a sálem, který měl sloužit celé obci k pořádání kulturních akcí a také tanečních zábav. Bohužel brzy se objevily závažné problémy. Ve sklepech se objevila spodní voda a zaplavila celý suterén. Z tohoto důvodu byla stavba zastavena  a budova zakonzervována. Byly osazeny dveře a provizorní okna s jedním sklem do doby, než se situaci podaří vyřešit. Nešlo to tak rychle a tak byla prozatím budova pronajata a sloužila dlouhých deset let jako sklad nábytku. Teprve v roce 1957 byl problém částečně vyřešen. Přesto i dnes, zejména v období dešťů, kdy se hladina spodní vody zvedne, voda prosakuje betonovou podlahou  do sklepů a kotelny a nezbývá nic jiného, než za pomoci čerpadla i kbelíků vodu odvádět, někdy i za pomoci místních hasičů.

            Pravidelné vyučování bylo ve škole zahájeno k 1.září 1957. V průběhu dalších let byl za školou vysázen ovocný sad a topoly, které měly budovu chránit před nárazy větru a stínit před přímým sluncem a před budovou vysázeny dřeviny, které zde stojí dodnes. Topoly byly z důvodu jejich stáří vykáceny v roce 1995 a okna učeben následně osazena žaluziemi.

            Do roku 1995 byla škola vytápěna uhlím a v roce 1996 byla plynofikována. V září 1996 byla dokončena přístavba s dvěma novými učebnami pro výuku informatiky a cizích jazyků, jedním kabinetem  a sociálním zařízením. Když v červenci roku 1997 přišly záplavy, stala se škola přechodným útočištěm pro přibližně 30 místních obyvatel, kteří byli nuceni se vystěhovat ze svých domovů. Vinou záplav došlo následně také k pohybům školní budovy, což v průběhu následujících let narušilo střešní konstrukci natolik, že hrozila zřícením. Rychlým jednáním obce byla budova osazena novou střechou a v roce 2000 vzniklo v půdních prostorách školy i 12 obecních bytů. Ve stejném roce dosáhli naši žáci vítězství v celorepublikové výtvarné soutěži vyhlášené firmou Opavia, která jim za odměnu předala dětské sportovní hřiště, z kterého se opět zásluhou obce stal sportovní i odpočinkový areál s částí atletickou, tenisovou, skatebordovou, beach volejbalovou i částí vyhrazenou dalším míčovým hrám. Tento areál byl otevřen v roce 2002 a od té doby slouží všem zájemcům o pohybové a sportovní aktivity, nejen z řad školní mládeže.

Stará budova

            Vzhledem k tomu, že běh času neušetřil ani naši školu, začaly se stále častěji projevovat závady a poruchy, jejichž odstraňování bylo čím dál komplikovanější. Zejména elektrické rozvody ze 40.let nesplňovaly bezpečnostní normy a požadavky dnešní doby a v některých částech školy byly zcela nefunkční. Pravidelně a často docházelo k zanášení odpadů  dík zlomům v kanalizaci, okna ztratila svou původní schopnost těsnit, část se nedala otevřít a nešlo jimi větrat a občas se v zimě stávalo, že děti musely vydržet vyučování oblečené v bundách a čepicích. Školní sál se nám dařilo vytápět v zimních měsících na teplotu kolem 5 stupňů. Taková rozsáhlá oprava si vyžadovala náklady, které vysoce převyšovaly možnosti obce natož pak rozpočtu školy. Z tohoto důvodu žádala obec ve spolupráci se školou MF ČR o dotaci v rámci Programu 298210: Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství.

            V červnu roku 2005 došlo z důvodu úniku plynu k požáru školní kuchyně a na její následnou opravu a uvedení do souladu s hygienickými požadavky bylo vynaloženo více než 2 miliony korun.

            V roce 2006 po několikaletém marného snažení nakonec Obec Babice se svou žádostí o státní dotaci uspěla a rekonstrukce byla okamžitě zahájena. V jejím průběhu došlo na rekonstrukci elektrických rozvodů, odpadů a zároveň také byla vyměněna veškerá okna, škola byla zateplena a dostala novou barevnou fasádu.

Nová budova