Novinky a aktuality

23.05.2019

Den pro první třídu 2019

V rámci akce "Den pro první třídu" se dne 23. května 2019 sešli žáci devátého a prvního ročníku k tomu, aby si společně připravili trička na výlet do Zoo Lešná, na…..

23.05.2019

Třídní výlet 9.třídy 21.-22.5. 2019

Ostrava 21.-22. 5. 2019Cílem školního výletu letošních deváťáků bylo severomoravské město těžby černého uhlí - Ostrava. Přídomek “černá” už…..

Vyhledávání na webu

Pokud nemůžete něco najít, zkuste vyplnit hledaný výraz do následujícího políčka.

Prevence

Mgr. Marta Eibensteinerová

Školní metodik prevence vykonává podle vyhlášky MŠMT č.72/2005, příloha č.3 činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. 

Náplň práce školního metodika prevence ZŠ Babice

 • vytváří, koordinuje a podílí se na realizaci Preventivního programu školy, při plnění Preventivního programu školy poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc třídním učitelům
 • provádí evaluaci Preventivního programu školy
 • připravuje a vyhodnocuje dotazníky a ankety vztahující se k tématům primární prevence (kouření, šikana, drogy, …)
 • své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších sociálně patologických jevů
 • spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky školy, zejména výchovnou poradkyní a třídními učiteli při řešení problémových projevů chování
 • spolupracuje také s institucemi zabývajícími se odbornou pomocí v oblasti preventivních aktivit ( SVP HELP UH, PPP UH,, Poradna pro ženy Zlín, Policie ČR,  HZS Zlínského kraje…)
 • kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a participuje na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně nežádoucích jevů
 • vede písemné záznamy, které dokládají rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření
 • předává odborné informace, letáky, publikace a DVD o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně nežádoucích jevů (orgány státní správy, střediska výchovné péče, PPP, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, centra krizové intervence apod.)
 • účastní se seminářů a setkání pořádaných PPP UH, dále seminářů rozšiřujících vzdělání ŠMP

Instituce v oblasti primární prevence

Kontakty na instituce participující v oblasti primární prevence..
zobrazit více informací

Šikana

Vážení rodiče,máte-li podezření na šikanování Vašeho dítěte, obraťte se, prosím, na tř. učitele, vedení školy nebo metodika prevence.Chcete..
zobrazit více informací

Program proti šikanování

Na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol školských..
zobrazit více informací

Bezpečný internet

Jak linka funguje ?Prostřednictvím webových stránek www.internethotline.cz nebo emailové adresy oznamte@internethotline.czmůže..
zobrazit více informací

Zhodnocení

Naše škola dlouhodobě realizuje komplexní program prevence sociálně nežádoucích jevů, který je určen pro žáky, jejich rodiče a pedagogické a nepedagogické..
zobrazit více informací

Sdělení

Vážení rodiče,v rámci prevence se zaměřujeme zejména na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách a na zdravý životní styl. I když se nám..
zobrazit více informací

Zhodnocení prevence na naší škole 2017-2018

Naše škola v loňském školním roce realizovala komplexní program prevence sociálně nežádoucích jevů, jenž je určen pro žáky, jejich rodiče..
zobrazit více informací